Składki ZUS, jeżeli płaci osoba fizyczna tylko za siebie, opłacamy do 10-go każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.

Jeżeli płacimy składki ZUS również za innych to opłacamy je do 15-go każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.