Podatek od towarów i usług VAT opłacamy do 25-go każdego miesiąca za  miesiąc poprzedni