Podatek VAT

Podatek VAT

Podatek od towarów i usług VAT opłacamy do 25-go każdego miesiąca za  miesiąc poprzedni

Read More