• zapisy w księgach handlowych,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • deklaracje VAT, VAT-UE, VAT-27
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje przebiegu pojazdu,
 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
 • rozliczenia transakcji wewnątrz wspólnotowych,
 • rozliczenia transakcji EXPORT, IMPORT,
 • kontrola płatności,
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat,
 • przygotowywanie przelewów bankowych i wprowadzanie ich do systemu bankowego,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie dokumentacji do banku.
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • rozliczenia z ZUS i urzędami,
 • rejestry VAT (zakup i sprzedaż),
 • rozliczenia roczne.
 • sporządzanie sprawozdań GUS, 
 • przygotowywanie biznesplanów i prognoz finansowych, 
 • dokumenty do monitoringu kredytowego,
 • zeznania roczne PIT,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych.
 • Sporządzanie list płac,
 • Rozliczenia umów cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie teczek pracowniczych:
  • kontrola ważności umów.
  • kontrola kompletności dokumentów,
  • kontrola terminowości wykonania badań lekarskich,
  • kontrola terminowości wykonania szkoleń BHP,
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nieobecnością pracowników,
 • Przygotowywanie zestawień rocznych,
 • Prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS,
 • Wyliczenia podatku PIT od wynagrodzeń,
 • Kompleksowa obsługa w okresie zatrudnienia (pisma, notatki, aneksy),
 • Kompleksowa obsługa w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • kompleksowa pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji rejestracyjnej,
 • dokonanie rejestracji w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
 • doradztwo w zakresie rejestracji VAT.